Lublin, ul. Techniczna 4

TYTUŁ PROJEKTU: Termomodernizacja budynku magazynowego przy ul.Technicznej 4 w Lublinie

NAZWA BENEFICJENTA: LALAK SYLWESTER MEBLOHURT FIRMA HANDLOWA

DOFINANSOWANIE Z UNII EUROPEJSKIEJ: 1 323 982.65 zł

OPIS PROJEKTU: Głównym celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej budynku magazynowego Wnioskodawcy – LALAK SYLWESTER MEBLOHURT FIRMA HANDLOWA oraz ochrona i poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez głęboką termomodernizację wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii.Zadania zaplanowane w projekcie to:-wykonanie indywidualnego jednofunkcyjnego węzła cieplnego – modernizację instalacji c.o. – docieplenie ścian zewnętrznych – docieplenie stropodachu niewentylowanego, stropu zewn. nad przejazdem – wymiana okien – wymiana drzwi zewnętrznych – wymiana źródeł światła wraz z oprawami – wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 21 kW – zastosowanie systemu zarządzania energią Rezultaty projektu wyrażone wskaźnikami to: Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej 1449,5 GJ/rok, Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej 107,3 MWh/rok, Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE 18 MWhe/rok, Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych 176,95 tony równoważnika CO2/rok, Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów 1835,8 GJ/rok, Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE: 18 MWhe/rok. Grupą docelową projektu jest przedsiębiorstwo LALAK SYLWESTER MEBLOHURT FIRMA HANDLOWA, jego pracownicy i Klienci, jak również w sposób pośredni, dzięki poprawie jakości powietrza okoliczni mieszkańcy.

MODERNIZACJA 2019/2020

  • ilość kondygnacji: VII
  • kompleks budynków handlowo-magazynowo-usługowych: 7000 m2
  • powierzchnie do dowolnego podziału
  • dzielnica handlowo-przemysłowa
  • łatwy i szybki dojazd do Centrum
  • bezpośrednie sąsiedztwo głównych arterii komunikacyjnych: ul. Związkowa, Al. Spółdzielczości Pracy, Al. Smorawińskiego
  • parking 2000 m2
  • w budynku głównym znajdują sie dwie windy towarowe i dwie rampy rozładunkowe
  • Centrum Motoryzacyjno-Techniczne CMT