Termomodernizacja budynku handlowo – usługowo – biurowego przy ul. Słowackiego 2 w Puławach
Celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej budynku handlowo – usługowo – biurowego Wnioskodawcy – LALAK SYLWESTER MEBLOHURT FIRMA HANDLOWA oraz ochrona i poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez głęboką termomodernizację wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. Zadania zaplanowane w projekcie to: wykonanie jednofunkcyjnego węzła cieplnego; wykonanie instalacji centralnego ogrzewania; docieplenie ścian zewnętrznych; docieplenie stropodachu; wymianę okien; wymianę drzwi zewnętrznych; wykonanie instalacji oświetlenia wbudowanego wyposażonej w energooszczędne źródła światła typu LED; wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 7,2 kWp; wdrożenie sytemu zarządzania energią w budynku.

Dofinansowanie projektu z UE: 1 314 411, 81 zł